Psychoterapia

Powody, dla których warto rozważyć psychoterapię


Zapraszam osoby, które

◦ Chcą lepiej poznać siebie (swoje zachowania, myśli, uczucia), innych, swoje funkcjonowanie.
◦ Nie radzą sobie w kontaktach, chcą polepszyć relacje z innymi.
◦ Odczuwają stres lub wypalenie zawodowe.
◦ Czują osamotnienie, zagubienie.
◦ Przeżywają depresję, obniżony nastrój.
◦ Są w sytuacji kryzysu osobistego, rodzinnego, małżeńskiego.
◦ Cierpią z powodu dolegliwości zdrowotnych (kłucia serca, częste bóle głowy, brzucha, kłopoty ze snem itp.) o prawdopodobnym podłożu psychicznym.
◦ Mają objawy nerwicowe.
◦ Mają lęki, fobie.
◦ Mają obsesyjne myśli, kompulsywne zachowania.
◦ Przeżywają żal po stracie bliskiej osoby.


W jakich zaburzeniach mogę pomóc?

◦ Zaburzeniach depresyjnych.
◦ Zaburzeniach lękowych.
◦ Zaburzeniach osobowości.
◦ Zaburzeniach odżywiania.
◦ W różnorodnych trudnościach emocjonalnych.
◦ W sytuacjach kryzysowych.


Jak zacząć?

Na początku zapraszam na konsultację diagnostyczną. Pierwsze spotkania z terapeutą (dwa lub trzy) mają charakter wstępnego rozeznania, którego celem jest zapoznanie się z Twoim problemem oraz ustalenie realistycznego celu terapii. Podczas konsultacji wstępnej zapoznasz się ze stosowanymi przeze mnie metodami pracy, ustalimy czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań.

W wyniku konsultacji zdecydujemy:

◦ czy potrzebna jest w Twoim przypadku psychoterapia,
◦ czy rozpoczniesz psychoterapię indywidualną,
◦ czy rozpoczniesz psychoterapię grupową,
◦ czy wystarczy kilka spotkań terapii krótkoterminowej,
◦ czy konieczna będzie również konsultacja innego specjalisty (terapeuty rodzinnego, psychiatry).