Superwizja

„Zadaniem superwizji jest pomoc terapeutom w osiągnięciu poziomu najlepszej praktyki.
Brigid Proctor „Group Supervision” 2004


Prowadzę superwizję w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.
Dla zainteresowanych oferuję superwizję indywidualną lub w małych grupach superwizyjnych (do 4 osób)

◦ Dla studentów szkoleń psychoterapeutycznych.
◦ Dla psychoterapeutów.


Głównym zadaniem superwizji jest

◦ Poszerzenie umiejętności terapeutycznych.
◦ Konceptualizacja przypadku.
◦ Pogłębienie samoświadomości.
◦ Rozwój samooceny.