Rodzaje psychoterapii

W leczeniu psychoterapeutycznym stosuję co najmniej dwie główne metody terapii: indywidualną i grupową.
Dobór właściwej metody, dokonywany jest po wnikliwej analizie faktycznych potrzeb pacjenta.
Poniżej informacyjnie znajdziesz zestawienie cech obu tych metod.


INDYWIDUALNAGRUPOWA
Pozwala lepiej poznać siebie (swoje zachowania, myśli, uczucia), swoje funkcjonowanie.
Pomaga radzić sobie w kontaktach, polepszyć relacje z innymi.
Stwarza możliwość otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty o tym, jak jest się postrzeganym.
Daje wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Mobilizuje do zmiany i rozwoju osobistego.
Umożliwia omówienie i przepracowanie relacji, które sprawiają trudności w życiu.
Daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej od wielu osób o tym, jak jest się postrzeganym.
Umożliwia zebranie doświadczeń z różnych etapów funkcjonowania grupy.
Koncentruje się bardziej na teraźniejszości niż na przeszłości (nie zapominając o niej).
Umożliwia aktywne uczestniczenie w wielu relacjach naraz.